yohchi19:

好久沒畫_(:з」∠)_

Hiromi Nase & Akihito Kanbara  Kyoukai no Kanata

elsa-snowqueen:

I’m such a fool - I can’t be free.

sawakou:

Happy Birthday Sasayan! (October 16th)
Sōhei Sasahara - Tonari no Kaibutsu-kun 2-13

panempropaganda:

I do. I need you.

(Source: attackonpanem)